2017 Dunedin Cup results

2017 DunedinCup

Dunedin Cup A Fleet (2)

 

 

Dunedin Cup B Fleet

 

Dunedin Cup Each Fleet    overall

 

Dunedin Cup2017 Final Overall  Standings (2)